Košík

Název Typ Cena Počet Cena celkem
 
Celkem 0.00

Zavřít

Našemu díteti naměřili dioptrie

Co mi píšou klienti a čtenáři

"Dobrý den, pane Broučku, obracím se na Vás s dotazem. Byli jsme s naší 5-letou dcerou na kontrole u oční lékařky. Po dlouhém vyšetření jsme se dozvěděli překvapivou věc: naše dcera prý špatně vidí, naměřili jí 4 dioptrie na jednom oku a 6 dioptrií na druhém oku. Jsme z toho úplně v šoku, protože jsme si dosud nevšimli, že by dcera měla s viděním jakýkoliv problém.

Paní doktorka nám předepsala brýle a apelovala na to, aby je dcera okamžitě začala nosit. Brýle jsme pořídili, ale dceři jsou nepříjemné a přijde nám, že s nimi vidí stejně, nebo hůře než bez nich. Paní doktorka nám na to sdělila, abychom vytrvali, že si dcera zvykne.

Prosím o radu, jak postupovat a co s tím."

Přijde vám to povědomé?

Výše uvedený email je častým a typickým dotazem rodičů, se kterým se na mě obracejí. Detaily se můžou lišit: někdy se jedná o prohlídku v pěti letech, jindy v osmi. Někdy naměří jiný počet dioptrií. Někdy dítěti brýle až tak nevadí. A v některých případech může dítě opravdu nějaký problém se zrakem mít.

Pojďme se podívat na některé aspekty, související s moderním vyšetřováním zraku dětí a nasazováním brýlí.

Měření zraku

Před několika desetiletími se zrak vyšetřoval tak, že se zjišťovalo, jak dítě opravdu vidí - co přečte a nepřečte na zrakové tabuli. Případná dioptrická korekce se zkoušela výměnou sklíček a ověřováním, že dítě vidí ostřeji.

Dnes se přešlo k velmi technokratickému řešení: rozkapou se oči a měří se přístrojem.

Oko je pružná soustava, která je neustále v pohybu. Oční čočka každým okamžikem mění svojí optickou mohutnost - při pohledu do dáli je tenčí, při pohledu do blízka se vypoulí. To je nepřetržitý proces, ovládaný malým svalem (tzv. ciliární sval).

Také oční bulva je pružná a kolem ní se nachází 6 tzv. extraokulárních svalů. Jejich napětí může ovlivnit tvar oční bulvy, čímž se podílí na správném zaostření.

Rozkapání očí fixuje oko ve stavu, v jakém se v danou chvíli nacházelo. Tím se zcela zamezí přirozené funkci oka. Pokud jste někdy měli rozkapané oči, sami víte, že se vaše vidění zhoršilo. Po dobu několika hodin po rozkapání je dokonce zakázáno řídit motorová vozidla.

Proč to lékaři dělají? Aby se mohli "nerušeně" podívat do oka přístrojem a změřit, kam dopadá světelný paprsek. Pokud dopadá na sítnici, vidíte ostře. Pokud před sítnici, bude se jednat o krátkozrakost, paprsek dopadající za sítnici znemená dalekozrakost. To je vžitá teorie.

Vzdálenost paprsku od sítnice se nazývá refrakční vada.

Refrakční vada neodpovídá tomu, jak dítě skutečně vidí

Takže - lékař fixoval oko v nepřirozeném stavu a změřil refrakční vadu. Toto měření ale v řadě případů neodpovídá reálnému vidění, tedy tomu, jak dítě ve skutečnosti vidí. Zejména u malých dětí je to zcela nevypovídající a zavádějící hodnota.

Pokusy také ukázaly, že dvě osoby se stejnou refrakční vadou (tj. paprsek světla dopadá do stejné vzdálenosti od sítnice) přečtou na zrakové tabuli různě velké řádky.

To tedy jasně znamená, že vzdálenost paprsku od sítnice není jediný faktor, který určuje zrakovou ostrost.

Udělejte stojku a zpívejte koledy

Zkusili jste si někdy představit, jak se asi malé dítě cítí při vyšetření zraku? Nachází se v cizím, neznámém prostředí. Cizí člověk mu dává podivné povely. Cosi nepříjemného se kape do očí. Do očí se svítí světýlky a nějakým zvláštním přístrojem se ta zvláštní osoba dívá do dětských očí. Pak se dítě postaví před zrakovou tabuli a má za úkol říkat, co vidí za obrázky.

Tato procedura a "masáž" trvá v mnoha případech dlouhou dobu, třeba i desítky minut (nezřídka 30-45 minut).

Víte co mi to připomíná? Jako byste šli na pohovor do nového zaměstnání, do cizího prostředí, s trémou, a oni vám řekli, abyste udělali stojku a zazpívali oblíbenou koledu. Jak by to dopadlo? Pokud nejste vyložení "šoumeni", pravděpodobně byste ze sebe nic kloudného nedostali.

Jak se asi cítí vaše dítě???

Bohužel řada lékařů zapomíná, že má před sebou živého člověka, navíc malé dítě. Zcela opomíjejí dětskou psychologii. Vyšetření bych spíše přirovnal k diagnostice automobilu, který se připojí na přístroje a ty by měly ukázat, kde je nějaký problém. Paradoxní je, že ani u automobilové diagnostiky se na přístroje nelze 100% spoléhat, natož pak u živého organismu.

Lidská psychika velmi ovlivňuje to, jak člověk vidí. Pro děti to platí mnohonásobně. Malé dítě zcela nechápe smysl oné zvláštní procedury. Nemají náladu poslouchat pokyny cizího člověka. Nechápou vůbec, co se po nich chce a k čemu je to dobré.

Vyšetření zraku výše popsaným způsobem je v mnoha případech zavádějící. Děti u měření zraku "selhávají". Ne proto, že by špatně viděly, ale proto, že metodika měření je naprosto nevhodná. Dětské oko má obrovskou flexibilitu a schopnost akomodace. Dětské oko se vyvíjí až do puberty, roste a jeho tvar se proměňuje. Pokud mu to samozřejmě umožníte.

Musí nosit brýle

Fajn, lékař naměřil dioptrie, je spokojený a předepisuje brýle. Trvá na tom, že se musí nosit, "jinak se zrak zkazí".

Rád bych v této souvislosti upozornil, že před 100 lety bylo očních vad ca 5%. Dnes je 25% lidí krátkozrakých a u mladých lidí ve věku 25-29 let je to dokonce 47%. Čísla se neustále zvětšují a už i WHO (Světová zdravotnická organizace) se tím vážně zabývá.

Je tedy zřejmé, že více diagnostiky, sofistikovanější metody a nucení nosit brýle nevedou k tomu, aby se lidem zrak zlepšoval - naopak, dochází k rychlému zhoršování a degradaci zraku u stále mladších lidí. Nebo je snad žádoucí, aby co nejvíc lidí brýle nosilo?

Co je vaším cílem?

To je důležitá otázka, kterou si položte.

Co je vaším cílem? Chcete mít dítě s brýlemi? Nebo chcete, aby vidělo ostře bez nich? Co se stane, když mu brýle nasadíte? A co se stane když lékaře neposlechnete?

V každém případě, čtěte dál.

Brýle kazí zrak

Pokusy prokázaly, že brýle zhoršují zrak. Když nasadíte člověku s dokonalým zrakem např. jednu dioptrii, bude mu to zpočátku nepříjemné a nebude vidět ostře. Jenže...časem si zvykne, oko se přizpůsobí a do roka už se bez brýlí neobejde, bude na nich závislý.

Tuto zkušenost má většina lidí, kteří brýle začali nosit. Vyjděme z příkladu z úvodu tohoto článku - dítěti naměřili 4 dioptrie na jednom oku a 6 dioptrií na druhém oku. Pokud poslechnete rady lékaře a vaše dítě bude brýle trvale nosit, pak vám garantuji, že za rok nebudou dioptrie slabší. V lepším případě skončíte na stejných hodnotách, ve velkém množství případů pak dioptrie přibývají.

Reálné nebezpečí: řešení vady, která reálně neexistuje

Uvědomujete si, že to je reálné nebezpečí? Že pokud měření nebylo správné, nevykázalo správné výsledky, může vést nasazení brýlí k poškození zraku, resp. k vytvoření oční vady, která neexistuje?

Po svých zkušenostech si myslím, že to je zcela reálné a děje se to v mnoha případech.

Sádra na zdravou ruku

Představte si, že byste šli na běžnou zdravotní prohlídku, lékař by připojil vaší ruku na měřicí přístroj a řekl vám, že ruka je nemocná. Vy jste si sice ničeho nevšimli, ruka vás nebolí a je schopna plného pohybu, ale když to říká lékař...Dále vám lékař nařídí sádru, kterou máte nosit trvale. Kontrolní prohlídka bude za rok a sádru vám nejen nesundají, ale obalí další vrstvou. Máte jí na doživotí...

Pokud byste jí chtěli sundat, ruka bude ochablá a nebude fungovat.

Ale jak mé dítě opravdu vidí?

Jak dítě opravdu vidí ví jen ono samo a jeho rodiče, a můžou si to sami ověřit. Jak? Se svým dítětem si přece hrajete a znáte jeho reakce. Víte, zda vidí malý míček, letadlo na obloze, mušli v písku u moře, myšku v trávě, babičku v okně, .....

Pozorujte své dítě při běžných činnostech. Přesnější měření můžete dělat ve vyšším věku, kdy už je dítě chopné pochopit, co a proč se po něm chce. Přesto však mějte na paměti, že na ostrost vidění má vliv psychický stav, kvalita osvětlení, stres a další faktory.

Šilhání a tupozrakost

Pokud vaše dítě šilhá, je třeba se tomu věnovat. Medicína to v prvním kroku řeší nasazením brýlí, které fixují oči do osy, která je daná osou skel v brýlích. V některých případech to pomáhá, ovšam za cenu zhoršení zraku a fixování dioptrické oční vady vlivem faktorů popsaných výše (viz dioptrie kazí zrak).

Pokud to nezabere, pak se šilhání buď neřeší, nebo se řeší operativně korekcí extraokulárních svalů, což je riziková a nepříjemná záležitost, navíc v řadě případů bez trvalého efektu (neboli šilhání to nevyřeší, nebo jen dočasně).

Tupozrakost vznikne tehdy, když mozek přestane využívat informace z jednoho oka. Fyziologicky je oko v pořádku, jen se nepoužívají informace, které do mozku posílá.

Příčinou vzniku tupozrakosti může být buď silnější šilhání, poruchy související s nerovnoměrným vývojem levé a pravé mozkové hemisféry, růstové problémy v oblasti lebečních kostí, nebo psychosomatika (různé emoce vzniklé např. z rodinných problémů, tlaku prostředí, úmrtí v rodině, narození sourozence a přesměrování pozornosti na druhé dítě, aj.).

Oba problémy, tj. tupozrakost i šilhání, je možné řešit neinvazivní cestou, vhodnými cviky a technikami.

Pokud si všimnete, že vaše dítě šilhá, věnujte tomu pozornost. Je také dobré formou hry otestovat, zda dítě používá obě oči a nevyvíjí se výše uvedená tupozrakost. Vhodnou metodou je hra na piráty: kupte si dvě pirátské pásky, jednu nasaďte dítěti a druhou sobě, a sledujte, zda hra probíhá bez problémů. Příště vyzkoušejte pásku přes druhé oko. Dítě ke hře nenuťte, buďte mu partnerem a spoluhráčem, sledujte jeho činnost a chování a jakmile chce pásku odložit, umožněte to a v případě potřeby "hru" zopakujte jindy.

Co když jsme si ale nějakého problému všimli?

Pokud jste si všimli, že dítě opravdu nějaký zrakový problém má, pak je třeba se tomu věnovat.

V první řadě: nepanikařte. Dětské oko a schopnost ostření se vyvíjí velmi aktivně do puberty, nicméně ani tam to nekončí. Velmi často se zrak zhoršuje studentům na vysoké škole, z důvodů fyzické i psychické zátěže očí bez odpovídající kompenzace.

Dětské oko má obrovskou schopnost akomodace. Řada rodičů uvádí, že jejich dítě vidí stejně s brýlemi i bez brýlí, pouze stav s brýlemi je dítěti většinou nepříjemný. Oko je tak pružné, že se dokáže přizpůsobit i velmi silné dioptrické korekci a vidí stejně, jako bez ní. Trvalé nošení brýlí však oční vadu fixuje, jak bylo popsáno výše.

Pokud je tedy možné v období dospívání zrak zhoršit, není důvod, proč by to nemělo jít i naopak. Popravdě, jde to v libovolném věku.

Chcete, aby vaše dítě vidělo ostře bez brýlí?

Pokud jste zaznamenali nějaký problém a chcete, aby vaše dítě nemuselo nosit brýle, využijte následující rady a doporučení:

 • nenasazujte mu brýle na trvalé nošení - pokud nevidí zcela ostře a v určité situaci potřebuje zaostřit (např. přečíst něco na tabuli u školních dětí), ať si brýle nasadí na nezbytně krátkou dobu a pak je zase odloží. Proberte např. i s třídní učitelkou, co je váš záměr a požádejte jí o spoluráci.
 • zrak je možné trénovat např. pomocí Programu pro lepší zrak  detailní informace najdete na konci článku. Využít ho můžou děti od ca 8-10 let a kdokoliv starší až do ca 150 let věku:-).
 • pro menší děti (3-10) vám k Programu pro lepší zrak nabízím zdarma "rozšíření" s názvem Vaše dítě bez brýlí (ve formátu PDF). Obsahuje jedná se o příručku pro rodiče, informace jak cvičení modifikovat pro menší děti, barevné kartičky se kterými děti pracují (musíte si vytisknout) a další informace. Toto rozšíření najdete v sekci bonusových materiálů k Programu pro lepší zrak.
 • obecná pravidla péče o zrak najdete v Desateru pro Vaše oči, které si můžete zdarma stáhnout níže na této stránce
 • eliminujte či minimalizujte práci na počítači, tabletu, sledování TV, mobilních telefonů atd.
 • naopak zajistěte dítěti každodenní pobyt na přirozeném denním světle, tedy venku, po co nejdelší dobu. Opakované studie prokázaly, že děti chodící méně ven jsou více krátkozraké.
 • zajistěte dětem maximum životní pohody a radosti, nevystavujte je stresům, soutěžení, honbě za cíli, přílišnému množství "indoorových" aktivit
 • věnujte dětem vaší vědomou a soustředěnou pozornost, buďte jim partnery. Neodkládejte je na kroužky apod.
 • upravte dítěti životosprávu, eliminujte "mrtvé" potraviny, rafinovaný cukr, bílou mouku, zpracované potraviny, přemíru živočišných produktů, dále smažení, fritování, mikrovlnku a podobné úpravy pokrmů. Dodávejte velké množství výživných látek zejména prostřednictvím přirozené stravy (zelenina a ovoce, kombinujte syrovou a vařenou) a pitím čerstvých zeleninových šťáv
 • zajistěte pro děti tzv. plnospektrální osvětlení (viz např. www.nastrojezdravi.cz část Zdravé světlo)
 • dále uvádím vhodné cviky pro případ tupozrakosti, resp. strabismu (šilhání)
 • využít můžete knihu v angličtině Improve Your Childs Eyesight Naturally - autorka Janet Goodrich se dětem a jejich očním vadám věnovala skoro celý profesní život (koupíte na Amazon.com)

Několik základních technik pro tupozrakost a šilhání

 • zakrývejte fungující oko, ale nikoliv na celý den, pouze po dobu "cvičení", resp. hry. Zakrývání na celý den považuji za nefunkční a kontraproduktivní - dítě pak velmi špatně vidí a když jde např. mezi děti, do školky apod., je vystaveno stresu, který logicky blokuje zlepšování. Představte si sebe v podobné situaci, kdyby vám někdo zakryl dobře vidící oko a poslal vás do společnosti s velmi omezeným viděním.
 • oko tedy zakrývejte pouze po dobu cvičení, resp. hry. Ideální je, aby i rodiče si s dítětem hráli a také si zakryli oko, dítě se bude cítit přirozeněji. Lepší než okluzor je např. pirátská páska nebo tmavý šátek.
 • při hře oko stimulujte - pohybem (posílání míčku, kuliček, házení tenisáku apod.), nebo světlem (hry s baterkou), apod.
 • dále praktikujte palming (zakrývejte dítěti oči svými dlaněmi, pouze tak aby to bylo příjemné, povídejte u toho nějaký hezký příběh, který si dítě může představovat), zajistěte dostatek relaxace a uvolnění celého organismu.
 • přemýšlejte o emoční nerovnováze, která mohla tupozrakost vyvolat. Něco v rodině, ve škole, obavy a strachy (často takové, které nevidíme). Pokud daná záležitost stále trvá, je důležité jí vyřešit.

Desatero pro Vaše oči

Využijte také zásady péče o zrak, které najdete v mé e-knize Desatero pro Vaše oči, kterou si můžete stáhnout zdarma, vytisknout a volně využívat.nE-kniha Vám umožní:

 • uvolnit napětí v očích
 • pochopit příčiny, proč se zrak zhoršuje
 • zamezit dalšímu zhoršování zraku
 • jednoduchými cviky svůj zrak trénovat
 • pochopit, že brýle nejsou řešením a kazí zrak
 • pochopit další souvislosti

E-kniha je ZDARMA, BEZ zadávání emailu či dalších osobních údajů.

 

 

Co je Program pro lepší zrak?

Program pro lepší zrak je DOMÁCÍ KURZ, který Vám umožní ZBAVIT SE DIOPTRIÍ a posléze své brýle zcela odložit. Co Vás v rámci tohoto kurzu čeká?

 • rozcvičíte oční svaly (ano, i to je důležité:-)
 • budete trénovat správné zaostřování
 • uvolníte napětí v očích a nervovém systému (oční nerv)
 • obnovíte pružnost oční čočky a procvičíte sval, který jí ovládá (ciliární sval)
 • uvolníte energii podél páteře, v oblasti trapézu a krku
 • budete trénovat koordinaci obou očí
 • využijete sílu vizualizace k mentální podpoře správného vidění
 • uvolníte uložené emoce a odbouráte stres

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

E-kniha Desatero pro Vaše oči

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   Prohlášení: Informace obsažené na těchto stránkách jsou poskytovány s cílem šíření osvěty o zdravém životním stylu. Autor není lékař ani jiný zdravotní pracovník. Informace
nemají za cíl nahradit doporučení Vašeho lékaře, nejsou určeny k diagnóze ani léčení zdravotních problémů a nemocí ve smyslu zákona.
Máte-li zdravotní problémy, kontaktujte odborný zdravotní personál.

Údaje o společnosti: Mgr. Tomáš Brouček, Milčice 13, 387 16 Kraselov, IČ 76403122, DIČ CZ6803150816

Obchodní podmínky |  Ochrana osobních údajů

x

 

 

 

Získejte ZDARMA e-knihu ve formátu PDF s řadou důležitých tipů a rad pro Vaše oči a zrak. Umožní Vám:

 • uvolnit napětí v očích
 • pochopit příčiny, proč se zrak zhoršuje
 • zamezit dalšímu zhoršování zraku
 • jednoduchými cviky svůj zrak trénovat
 • pochopit, že brýle nejsou řešením a kazí zrak
 • pochopit další souvislosti

Zadejte svůj email, na který Vám e-knihu obratem zašlu

x

Co jsou Cookies

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil.

K čemu jsou Cookies dobré

Princip cookies umožňuje odlišit jednotlivé uživatele a uložit si o něm konkrétní údaje. Např. právě díky cookie ví příslušný server, jaké nastavení jazyka jste si při minulé návštěvě vybrali či jaké vám má předvyplnit přihlašovací jméno do formuláře (pamatuje si ho z minulé návštěvy). Cookies tedy usnadňují personalizaci. Na principu cookies pracují také různé statistiky a další měřící systémy, které si do cookie ukládají identifikátor návštěvníka, čas a zdroj návštěvy a další informace. Tyto údaje na dalších stránkách načítají a doplňují a mohou tak sledovat chování uživatele na stránkách. Cookies jsou tedy kritickou podmínkou pro funkční webovou analytiku, tedy aby provozovatel webu věděl, jak se chovají jeho návštěvníci a mohl jim na základě toho nabídnout lepší a personalizované služby. Cookies se také používají k uložení potvrzení, že je uživatel přihlášený (např. do e-shopu, do administrace, na sociální síti apod.). Zde mluvíme o tzv. autentizační cookie. Bez ní by server nevěděl, že už přihlášení a ověření uživatele proběhlo a vyžadoval je při návštěvě každé další stránky.

Něco za něco

Cookies tedy přinášejí pro uživatele určité výhody, oproti tomu však stojí fakt, že se do určité míry ztrácí anonymita. Moderní prohlížeče umožňují ukládání cookies vypnout, uživatel tím však přijde o výše zmíněné výhody. Cookies je také možné v prohlížeči smazat. Tuto možnost naleznete v nastavení prohlížeče. K čemu používám Cookies na webech Dobreoci.cz a Detoxy.cz Na svých webových stránkách používám cookies pro následující funkce:

 • webová analytika (AdWords, Sklik, Google Analytics) abych věděl, kolik návštěvníku přišlo na mé stránky, o co se zajímali, jaké podstránky navštívili a podobně
 • uložení informací, které umožní neobtěžovat například opakovaně zobrazovanými vyskakovacími okny
 • ukládání informací v rámci nákupního procesu