Košík

Název Typ Cena Počet Cena celkem
 
Celkem 0.00

Zavřít

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Milý klienti a registrovaní uživatelé,

chystáte se zakoupit některý z mých produktů, nebo se zaregistrovat na mých webových stránkách. Je pro mě důležité, abyste byli spokojení a poskytované informace a produkty Vám přinesly užitek a pomoc v tom nejcennějším, co máme, tedy v našem zdraví.

Přečtěte si prosím pozorně další řádky. V našem státě platí zákony a pravidla pro podnikání a já je dodržuji. Nejsem sice příznivcem administrativy, ale formalizace pravidel používání mých stránek a nakupování v mém eshopu chrání Vás i mě pro situace, kdyby došlo k neočekávaným událostem.

Je ale mým přáním, aby k žádné neočekávané situace nenastaly a naše spolupráce vydržela po mnoho budoucích let.

Tomáš Brouček
tomas.broucek@dobreoci.cz
Tel.: (+420) 775 259 574


Shromažďování a využívání údajů

Zásady se vztahují na všechny uživatele webových stránek www.dobreoci.czwww.detoxy.cz, mé zákazníky nebo potenciální zákazníky.

Správce údajů

Správcem osobních údajů je:

Mgr. Tomáš Brouček
Milčice 13
387 16 Kraselov
IČ 76403122
DIČ CZ6803150816

Pokud mě chcete kontaktovat a zeptat se mě na cokoliv týkající se zpracování osobních údajů, můžete využít následující kontaktní údaje:

Email: tomas.broucek@dobreoci.cz nebo tomas.broucek@detoxy.cz
Tel: (+420) 775 259 574
Korespondenční adresa: Tomáš Brouček, OC Maxim 3. patro, Bezděkovská 30, 386 01 Strakonice

Jaké údaje shromažďuji a zpracovávám

Shromažďuji a dále zpracovávám tyto kategorie údajů:

1. Údaje, které poskytujete sami

Informace poskytnuté při těchto příležitostech:

 • při vyplnění kontaktního nebo objednávkového formuláře
 • údaje, které mi poskytnete v e-mailové komunikaci.

2. Informace z jiných zdrojů

K takovým zdrojům patří:

 • veřejně dostupné zdroje,
 • soubory cookies při navštívení mých webových stránek,
 • informace, které jsem obdržel od třetích osob, jako na příklad vašich spolupracovníků nebo obchodních partnerů a které nezbytně potřebuji pro realizaci objednávky.

Dovoluji si Vás upozornit, že mohu zkombinovat informace shromážděné z těchto zdrojů s dalšími informacemi, které mám k dispozici.

Jak vaše údaje využívám

Shromážděné údaje využívám k těmto účelům:

1. Uzavírání, změna a ukončování smluv

Údaje využívám pro přípravu smluvní dokumentaci, změnu smluv nebo ukončení smluv.

Za tímto účelem vaše osobní údaje nezbytně potřebuji, abych vyhověl zákonným požadavkům na uzavření, změnu a skončení smluvního vztahu.

2. Splnění smlouvy

Údaje užívám pro samotnou realizaci vaší objednávky, dodání zboží a pro komunikaci s vámi týkající se objednávky.

Za tímto účelem vaše osobní údaje nezbytně potřebuji, abych mohl realizovat vaši objednávku.

3. Vedení účetnictví

Údaje využíváme k vystavování účetních dokladů a vedení účetnictví.

Za tímto účelem vaše osobní údaje nezbytně potřebuji, abych vyhověl zákonným požadavkům na vedení účetnictví.

4. Marketing

Vaše údaje využívám k zasílání novinek o mých službách a produktech.

Pro tento účel nám vaše údaje poskytujete dobrovolně tím, že jste vyjádřili souhlas se zpracováním osobních údajů pro tento účel. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat podle pokynů obsažených v každé e-mailové zprávě. Pokud jste mými zákazníky, tj. objednali jste ode mě v minulosti zboží nebo služby včetně eBooku zdarma, mohu vám zasílat e-maily, kterými vás informuji o obdobném zboží nebo službách, které vás v minulosti zajímali, i bez vašeho předchozího souhlasu. Pokud by vás to přesto obtěžovalo, dejte mi prosím co nejdříve vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z mých kontaktních údajů.

5. Zlepšování služeb a personalizace obchodního procesu

Pokud povolíte ukládání cookies, budu shromažďovat informace o chování na mých webových stránkách k zlepšování služeb a personalizaci obchodního procesu.

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil.

Princip cookies umožňuje odlišit jednotlivé uživatele a uložit si o něm konkrétní údaje. Např. právě díky cookie ví příslušný server, jaké nastavení jazyka jste si při minulé návštěvě vybrali či jaké vám má předvyplnit přihlašovací jméno do formuláře (pamatuje si ho z minulé návštěvy). Cookies tedy usnadňují personalizaci.

Na principu cookies pracují také různé statistiky a další měřící systémy, které si do cookie ukládají identifikátor návštěvníka, čas a zdroj návštěvy a další informace. Tyto údaje na dalších stránkách načítají a doplňují a mohou tak sledovat chování uživatele na stránkách. Cookies jsou tedy kritickou podmínkou pro funkční webovou analytiku, tedy aby provozovatel webu věděl, jak se chovají jeho návštěvníci a mohl jim na základě toho nabídnout lepší a personalizované služby.

Cookies se také používají k uložení potvrzení, že je uživatel přihlášený (např. do e-shopu, do administrace, na sociální síti apod.). Zde mluvíme o tzv. autentizační cookie. Bez ní by server nevěděl, že už přihlášení a ověření uživatele proběhlo a vyžadoval je při návštěvě každé další stránky.

Cookies tedy přinášejí pro uživatele určité výhody, oproti tomu však stojí fakt, že se do určité míry ztrácí anonymita. Moderní prohlížeče umožňují ukládání cookies vypnout, uživatel tím však přijde o výše zmíněné výhody.

Cookies je také možné v prohlížeči smazat. Tuto možnost naleznete v nastavení svého prohlížeče.

Na svých webových stránkách používám cookies pro následující funkce:

 • webová analytika (AdWords, Sklik, Google Analytics) abych věděl, kolik návštěvníku přišlo na mé stránky, o co se zajímali, jaké podstránky navštívili a podobně
 • uložení informací, které umožní neobtěžovat například opakovaně zobrazovanými vyskakovacími okny
 • ukládání informací v rámci nákupního procesu

6. Soudní řízení a obrana právních nároků

Shromážděné údaje mohu využívat k reklamaci, vyšetřování nebo řešení sporů nebo právních nároků, které souvisejí s mými službami, nebo v jiných případech povolených platnými zákony.

Sdílení a předávání údajů

Dovoluji si Vás informovat, že mohu osobní údaje sdílet:

1. S mými obchodními partnery

Mohu poskytovat informace svým spolupracovníkům, dodavatelům, konzultantům, poskytovatelům software, dopravcům, marketingovým partnerům, výzkumným firmám a dalším poskytovatelům služeb nebo obchodním partnerům. Informace těmto stranám poskytuji pouze pokud je to nezbytně nutné pro realizaci vaší zakázky, zejména abych vám mohl poskytnout služby nebo dodat zboží.

Rád bych Vás ujistil, že všichni mí obchodní partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

2. Z právních důvodů nebo v případě sporů

Vaše údaje mohu sdílet, pokud je to vyžadováno zákonem, regulacemi, provozními smlouvami, právními procesy nebo státními úřady.

 • Sem patří sdílení údajů s policií a soudy, státními úřady nebo jinými třetími stranami, pokud je to nutné k vymáhání smluv nebo jiných zásad, pokud je to nutné k ochraně práv nebo majetku, případně pokud v souvislosti s vaším používáním mých služeb nebo obchodní spoluprací s mojí osobou dojde ke sporům nebo právním nárokům.
 • Dále sem patří sdílení vašich údajů s jinými stranami v souvislosti s případným slučováním společností, prodejem majetků, konsolidací nebo restrukturalizací, financováním nebo přechodem mého podniku nebo jeho části do vlastnictví jiné třetí osoby.

3. S vaším souhlasem

Vaše údaje mohu sdílet i jinými způsoby, pokud vás na to upozorním a vy s tím budete souhlasit.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

1. Uchovávání a výmaz údajů

Vaše informace uchovávám po celou dobu trvání smluvního vztahu a ještě další tři roky po jeho skončení. Údaje využívané pro marketing s Vaším souhlasem užívám po dobu pěti let.

Pokud to umožňuje zákon, mohu některé údaje uchovat i po uplynutí doby uchování, a to v těchto případech:

 • pokud s vámi řeším nějaký problém jako na příklad neuzavřený spor nebo právní nárok.
 • pokud to po mě vyžaduje zákon, anebo když tyto údaje uchovávám v agregované nebo anonymní podobě.
 • pokud takové údaje potřebuji k legitimním obchodním účelům.

2. Přístup k vašim údajům

Můžete se na mě kdykoliv bezplatně obrátit s žádostí o informace, zda zpracovávám vaše osobní údaje a pokud ano, žádat detailní informace o tomto zpracování. K tomu můžete využít jakýkoliv z mých kontaktních údajů.

3. Změna vašich údajů nebo chyba v údajích

Pokud dojde v průběhu trvání smluvního vztahu k jakékoliv změně ve vašich osobních údajích, jako na příklad změna jména nebo e-mailové adresy, nebo pokud zjistíte, že pracuji s vašimi neaktuálními nebo chybnými údaji, prosím dejte mi o tom co nejdříve vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z mých kontaktních údajů.

4. Omezení zpracování

Pokud máte za to, že:

 • zpracovávám vaše nepřesné údaje,
 • zpracování vašich údajů je protiprávní a nepřejete si všechny údaje smazat,
 • vaše údaje již nepotřebuji ke shora uvedeným účelům, ale rád byste je užil(a) pro obhajobu svých právních nároků na příklad v soudním řízení,
 • již vás mé zprávy obtěžují, ačkoliv jsme předpokládali, že by vás mohli zajímat,

můžete mě požádat o omezení zpracování jen některých vašich osobních údajů nebo pro jen určité účely zpracování.

5. Odhlášení marketingu

Odběr novinek si můžete odhlásit odpovědí na e-mail podle pokynů uvedených ve zprávě.

6. Přenositelnost údajů

Můžete se na mě kdykoliv obrátit, abych vaše údaje, které máme k dispozici, předal třetí osobě podle vaší specifikace.

7. Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Pokud máte za to, že s vašimi údaji nakládám v rozporu se zákonem, můžete se kdykoliv obrátit se stížností u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Platí od: 25. května 2018

Prohlášení: Informace obsažené na těchto stránkách jsou poskytovány s cílem šíření osvěty o zdravém životním stylu. Autor není lékař ani jiný zdravotní pracovník. Informace
nemají za cíl nahradit doporučení Vašeho lékaře, nejsou určeny k diagnóze ani léčení zdravotních problémů a nemocí ve smyslu zákona.
Máte-li zdravotní problémy, kontaktujte odborný zdravotní personál.

Údaje o společnosti: Mgr. Tomáš Brouček, Milčice 13, 387 16 Kraselov, IČ 76403122, DIČ CZ6803150816

Obchodní podmínky |  Ochrana osobních údajů

x

Co jsou Cookies

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil.

K čemu jsou Cookies dobré

Princip cookies umožňuje odlišit jednotlivé uživatele a uložit si o něm konkrétní údaje. Např. právě díky cookie ví příslušný server, jaké nastavení jazyka jste si při minulé návštěvě vybrali či jaké vám má předvyplnit přihlašovací jméno do formuláře (pamatuje si ho z minulé návštěvy). Cookies tedy usnadňují personalizaci. Na principu cookies pracují také různé statistiky a další měřící systémy, které si do cookie ukládají identifikátor návštěvníka, čas a zdroj návštěvy a další informace. Tyto údaje na dalších stránkách načítají a doplňují a mohou tak sledovat chování uživatele na stránkách. Cookies jsou tedy kritickou podmínkou pro funkční webovou analytiku, tedy aby provozovatel webu věděl, jak se chovají jeho návštěvníci a mohl jim na základě toho nabídnout lepší a personalizované služby. Cookies se také používají k uložení potvrzení, že je uživatel přihlášený (např. do e-shopu, do administrace, na sociální síti apod.). Zde mluvíme o tzv. autentizační cookie. Bez ní by server nevěděl, že už přihlášení a ověření uživatele proběhlo a vyžadoval je při návštěvě každé další stránky.

Něco za něco

Cookies tedy přinášejí pro uživatele určité výhody, oproti tomu však stojí fakt, že se do určité míry ztrácí anonymita. Moderní prohlížeče umožňují ukládání cookies vypnout, uživatel tím však přijde o výše zmíněné výhody. Cookies je také možné v prohlížeči smazat. Tuto možnost naleznete v nastavení prohlížeče. K čemu používám Cookies na webech Dobreoci.cz a Detoxy.cz Na svých webových stránkách používám cookies pro následující funkce:

 • webová analytika (AdWords, Sklik, Google Analytics) abych věděl, kolik návštěvníku přišlo na mé stránky, o co se zajímali, jaké podstránky navštívili a podobně
 • uložení informací, které umožní neobtěžovat například opakovaně zobrazovanými vyskakovacími okny
 • ukládání informací v rámci nákupního procesu